SEAT PRIZE جایزه طراحی مبلمان، جایزه ایست که به طراحان مبلمان اختصاص پیدا می کند؛ طراحانی که نشیمن را فراتر از عملکرد آن خلق می نمایند. نشیمنی معنادار، خیال انگیز و زیبایی شناسانه.

این جایزه قصد دارد با ایجاد فضایی برای نمایش و رقابت میان طراحان و سازندگان مبلمان بستری را مهیا نماید تا طراحان در خصوص فرآیند فکری و محتوایی شکل دهنده ی محصول به گفت و گو بپردازند و به مبل به عنوان عنصری کلیدی و تأمل برانگیز در فضا پرداخته شود.

این رویداد توسط موزه ی معماری و خلاقیت (خانه ی صفوی) و زنجیره فرهنگی هنری ایوان پایه گذاری و حمایت شده است. یکی از مهمترین اهداف بلند مدت این جایزه، ایجاد مرجعی علمی و تخصصی برای طراحان صنعتی، معماران و تولیدکنندگان در این حوزه است.

 

 

 

داوران: (به ترتیب حروف الفبا)

امیرمسعود انوشفر، گیسو حریری، محمدرضا قانعی، امیرعباس کاشف

معیارهای ارزیابی: 

1) بی همتا بودن

2) توجه به مبانی و الگوهای موجود در فرهنگ و هویت ایرانی / نماد و نشانه شناسی

3) ارگونومی

4) کیفیت فرم

5) هزینه معقول ساخت ( صرفه ی اقتصادی طرح )

جوایز دومین دوره مسابقه: 

به طرح های ساخته شده (محصول) جایزه نقدی به همراه لوح تقدیر و گواهی حضور در نمایشگاه تعلق می گیرد.

·       سه اثر ساخته شده نهایی و برگزیده:

اثر نخست 7 میلیون تومان

اثر دوم 2 میلیون تومان

اثر سوم میلیون تومان

·       به تمامی آثار راه یافته به مرحله دوم و نمایشگاه، گواهی حضور در نمایشگاه تعلق می گیرد.

گاه شمار مسابقه:

–        اعلام فراخوان و شروع ثبت نام: 15 آذر ماه 99     2020 5 December

–        آخرین مهلت ثبت نام: 15 دی ماه 99   2020 4 January

–        آخرین مهلت ارسال آثار دیجیتال: 20 دی ماه 99   2020 9 January

–        اعلام نتایج اولیه: 2 بهمن ماه 99   2020 21 January

–        آخرین مهلت ساخت و ارسال فیزیکی آثار: 23 بهمن ماه 2020 11February

–        افتتاح نمایشگاه: 30 بهمن ماه 2020 18 February

–        مراسم اختتامیه و اعلام نتایج نهایی : 14 اسفند ماه 2020 4 March