اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


خانه درون به بیرون

طرح پیشنهادی ما برای دومین دوره مسابقه مجله کوچه

طراحی آپارتمان با موضوع کار و زندگی، محله اتابک تهران

باتوجه به خواسته های اصلی مسابقه که ایجاد امنیت و فعالیت های خرد برای ساکنین بود،در ضلع غربی از بالکن هایی با بازشو های تاشونده استفاده کردیم، که باعث استفاده غیرمستقیم از نور خورشید هم میشد.

نمای کلی پروژه متشکل از آجرهای افقی و عمودی است که ترکیب این دو با هم فرم چلیپا را ایجاد می کند که درون نیمی از روزنه ها شیشه های رنگی قرار دارد. در نمای شمالی پروژه نیز با توجه به دریافت نور شمال بازشو هایی در نظر گرفته شده است. ورودی فضاهای کارگاهی و مسکونی به وسیله یک پیش ورودی در ضلع غربی تعریف شده است که این پیش ورودی ساکنین را با یک سلسله مراتب از فضای بیرون به خانه هدایت میکند.

آرشیتکت: علی لواسانی

همکاران: اشکان دلاورنژاد، مهدی فردبگذران، هلیا رضایی

تصاویر

نقشه ها