این پروژه بصورت اختصاصی در پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی منتشر می‌گردد

شناسنامه پروژه

دفتر/شرکت معماری

نام پروژه:

بام زیگوآرت

نوع پروژه:

طراحی بام اداری

کاربری:

طراحی بام

زیربنای پروژه:

240 مترمربع

محل پروژه:

تهران

آرشیتکت:

علی لواسانی

همکاران:

اشکان دلاورنژاد،فاطمه عزیززاده

آلادیزاین

علی لواسانی

Firm : ALAdesign

Architect: ali lavasani

Phone number : 09122443065

Office Number : 02126111396

Adress : No.9, Aghayei Street, Farmanieh, Tehran, Iran

Instagram page: aladesign.co

Website: http://aladesign.co

Email: Aladesign.net@gmail.com

مبانی نظری پروژه

بسته به باز / توده به فضا

درحالیکه فرصتهای معماری فضاهای اداری باتوجه به بسته بودن و کمبود روشنایی و لکه‌های سبز محدود می باشد؛ این پروژه به توانایی‌های قدرتمند معماری برای فضاهای کاری رجعت دارد. فضا ، تحرک پویایی و اعطای فرصتهای دیدار و گفتگو.

برای نیل به این هدف ما از زوایدی که در طول تاریخ به معماری الحاق شده‌اند کاستیم و تنها ساختار و رویداد را حفظ و تقویت نمودیم.

از سویی دیگر این رویکرد نه تنها با سیر تاریخ معماری ایران هماهنگ است که با دغدغه‌های زیست محیطی و روانشناسی زندگی در شهرها نیز سازگار است.

طراحی با توجه به چغازنبیل

استفاده از تیغه های آجری در طراحی فضاهای مکس در کد های ارتفاعی متفاوت و دیدو منظر متفاوت نسبت به خیابان و شهر

استفاده از رنگ قرمز برای پله ها که اشاره دارد به سنت استفاده از فرش قرمز برای اشخاص مهم در چغازنبیل .

تغییر رنگ سازه و پلکان با توجه به رنگ سازمانی امکان پذیر می باشد.

نقشه‌ها و دیاگرام‌های پروژه

برای مشاهده‌ی شکل کامل و دانلود تصاویر بر روی آنها کلیک نمایید

تصاویر پروژه

برای مشاهده‌ی شکل کامل و دانلود تصاویر بر روی آنها کلیک نمایید