اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


کاربری اولیه این فضا لابی و ورودی دانشگاه بود که پلانی بسیار ضعیف و پر از مشکلات اساسی داشت .
از جمله ستون هایی که با ابعاد به نسبت بزرگ ، بسیار بی نظم در فضا پراکنده شده بودند .
با پلانی کشیده و کم عرض که برای تامین فضاهای مورد نیاز کار را ساخت تر می کرد .
تصمیم گرفتیم فضاهارا مستقل از جداره هاو ستون ها طراحی کنیم ، فضاهایی جزیره ای با کمترین وابستگی به پلان
ستون های مزاحم تبدیل به ویترین هایی شد که برای تامین آنها میبایست فضاهای زیادی رو از دست میدادیم .با این کار ستون های مزاحم حذف شدند و ما حداکثر استفاده از فضاهارو داشتیم .
ورودی گشاده که یکی از خواسته های اصلی طرح هم بود ، ضعف پلان اصلی رو از بین برد
تامین فضاهای پرزنت با ابعاد خواسته شده و اتاق مخصوص جلسات از جمله دستاورد های این طرح بود که بسیار حائز اهمیت بودند
طراح : سروناز سمرکند
مجری : امیر خسروی
کارفرمایان :دکتر باقرپور و آقای جوادی
عکاس :آقای حسین فیروزی
موقعیت : تهران
سال طراحی :۱۳۹۹
سال ساخت : ۱۴۰۰