اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


درباره ما

هدف:به استناد مادة 131قانون كار جمهوري اسلامي ايران و در اجراي آيين نامه انجمن هاي صنفي و كانون هاي مربوط و به
منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي شاغلان و فعالان شغلي كه خود متضمن حفظ منافع جامعه
نيز باشد ؛ انجمن صنفي طراحان و معماران داخلي شيراز تاسيس گرديده است.

ماده 1 وظايف اساسي و عام انجمن صنفي:


 1. كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواسته هاي مشروع و قانوني اعضا از طريق ايجاد زمينه هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن.
 2. برنامه ريزي و پي گيري در ارتقاي سطح مهارت اعضا
 3. تلاش براي آموزش فرهنگي و اجتماعي اعضا به منظور ارتقاي سطح آگاهي هاي لازم در شناخت و تامين حقوق اعضا
 4. تلاش در بررسي و تحقيق در خصوص مشكلات ، نارسايي هاي اقتصادي ، مهارتي ، افزايش بهره وري و ارايه پيشنهادات به اعضا ، مديران و مسوولان مربوط.
 5. جمع آوري اطلاعات ، بررسي و تحقيق درباره مشكلات ، شناخت نيازها و اولويت ها.
 6. همكاري با وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي در جهت شناخت بهتر مشكلات اعضا و اجراي قانون كار.
 7. حمايت و دفاع از حقوق و منافع صنفي و حرفهاي اعضا از طريق ارايه پيشنهاد و جلب پشتيباني مراجع و سازمانهاي دولتي و ملي.
 8. شركت در مذاكرات حرفه اي با ساير سازمانهاي كارگري ذيربط مشمول قانون و انعقاد پيمان هاي دسته جمعي با سازمان هاي كارفرمايي.
 9. پيوستن به انجمن هاي صنفي همگن به منظور تشكيل يا عضويت در كانون با رعايت مقررات قانوني.
 10. فعاليت مشترک با كانون انجمن هاي صنفي مربوط در حدود قوانين و مقررات كشور.
 11. همكاري با ساير تشكل هاي صنفي مربوط و انجام ساير وظايف و اختياراتي كه به موجب مقررات قانوني بر عهدة انجمن هاي صنفي قرار داده شده يا خواهد شد.

ماده 2 وظايف اختصاصي انجمن صنفي:


 1. ساماندهي افراد متخصص وشاغل در حوزه معماري داخلي به منظور خدمات بهتر به اين عزيزان
 2. ارتقا سطح دانش و مهارتهاي لازمه اعضا از طريق برگزاري دوره ، نشست و سمينار هاي علمي
 3. بهبود و كمك به بالا بردن سطح خدمات ارائه شده به جامعه هدف و مشتريان
 4. جلب حمايت هاي مختلف دولتي، غير دولتي و بين المللي به منظور توسعه ظرفيتهاي موجود در عرصه معماري داخلي بصورت سازمان يافته
 5. تعريف و تشكيل كميسيون ها ( كميسيون علمي ، كميسيون حقوقي ، كميسيون خدمات رفاهي) دستور العمل ها و رويه هاي استاندارد به منظور بهبود كيفيت خدمات ارائه شده
 6. طبق قوانين و مقررات جاري كشور

چرا عضو ما بشید؟

 1. آشنایی با شرایط ورود به حرفه و بازار کار تخصصی معماری داخلی
 2. بهره مندی از تخفیفات و خدمات ویژه تولیدکنندگان ، واردکنندگان و نمایندگی های فروش متریال
 3. آشنایی با بروزترین و کاربردی ترین متریال های بازار کار
 4. تخفیفات ویژه دوره های آموزشی ، سمینارها و نشست های تخصصی معماری داخلی یا ورکشاپ های تخصصی آمادگی آزمون های نظام مهندسی
 5. استفاده از دفتر انجمن با شرایط ویژه به عنوان محل عقد قرار داد با کارفرما ( ویژه اعضایی که بصورت فیلنسر و آزاد مشغول به فعالیت می باشند)
 6. استفاده ازخدمات رفاهی انجمن
 7. حمایت انجمن از اعضا برای شرکت در فستیوال ها م، جشنواره ها و نمایشگاه های تخصصی معماری داخلی
 8. همکاری با ارگانها ، ادارات ، اصناف ، اتحادیه ها ، انجمن ها و شرکت های مختلف جهت ایجاد فرصت اشتغال برای اعضای فعال و حرفه ای انجمن
 9. ایجاد بستر کارآموزی تخصصی معماری داخلی برای دانشجویان و فارغ التحصیلان یا متقاضیان ورود ب حرفه در این رشته

شرايط عضويت، تعليق، سلب عضويت و منابع مالي انجمن صنفي


ماده 1 شرايط عضويت:


كليه كارگران مشمول قانون كار واجد شرايط زير ميتوانند به عضويت اين انجمن صنفي درآيند:

 1. تابعيت ايران
 2. شاغل در كارگاه / حرفه / صنعت با ارائه گواهي معتبر فني و حرفه اي يا گواهي احراز هويت شغلي از محل اشتغال
  – دارندگان رزومه شغلي مستند فعاليت در حوزه هاي مختلف معماري داخلي ( فارغ از در نظر گرفتن رشته تحصيلي )
  – مهندسين معمار داخلي و مهندسين معماري و فعالان شغلي تجربي
  – فارغ التحصيلان رشته معماري داخلي و معماري با ارايه مدارک شناسايي معتبر شامل مدرک تحصيلي معماري داخلي قابل استعلام يا گواهي اشتغال بتحصيل در رشته
 3. نداشتن محكوميت كيفري مؤثر در محروميت از حقوق اجتماعي.
 4. قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه و تصميمات و مصوبات قانوني اركان انجمن.
 5. پرداخت وروديه وهمچنين پرداخت حق عضويت به طور مرتب.
  تبصره 1 كليه واجدان شرايط ميتوانند آزادانه عضويت انجمن صنفي را بپذيرند و هيچ كس را نميتوان به قبول عضويت در انجمن صنفي مجبور يا از قبول عضويت آن منع نمود.
  تبصره 2 شكايت در خصوص عدم پذيرش عضويت متقاضيان به دليل عدم احراز شرايط عضويت توسط هيات مديره و يا
  تعليق عضويت اعضا توسط بازرس /بازرسان در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح مي شود و تصميمات مجمع در اين زمينه
  قطعي است.
  تبصره 3 در صورتي كه هر يك از اعضا شرايط عضويت انجمن صنفي را از دست دهد ؛ از عضويت در انجمن صنفي مستعفيشناخته مي شود ، ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي است.
  تبصره 4 مبالغي كه به عنوان وروديه و حق عضويت دريافت ميشود؛ قابل استرداد نيست.
  تبصره 5 در انجمن صنفي ملاک و اولويت رسته شغلي معماري داخلي مي باشد

ماده 2 موارد تعليق يا محروميت از عضويت انجمن صنفي:


 1. عدم پرداخت به موقع حق عضويت تعيين شده با توجه به ماده 9اساسنامه (با اعلام مسوولان مالي انجمن صنفي).
 2. عدم رعايت مفاد اين اساسنامه و توصيه ها و تصميمات قانوني هريك از اركان انجمن صنفي (با اعلام هيأت مديره انجمن).
 3. از دست دادن شرايط مندرج در ماده 5اين اساسنامه.
 4. آراي قطعي صادره از سوي مراجع قضايي كشور.
  تبصره – در موارد بندهاي 1و 2 عضويت شخص مورد نظر تا تشكيل مجمع عمومي به حالت تعليق درآيد وتا رفع تعليق ، درمجمع عمومي حق راي نخواهد داشت.
  – چنان چه هر يك از اعضا در مدت حداكثر 3ماه بعد از موعد مقرر از پرداخت حق عضويت خودداري نمايد ، از طرف خزانه دار به وي اخطار كتبي داده ميشود . چنانچه از تاريخ اخطار، حداكثر ظرف يك ماه بدون عذر موجه اقدام به پرداخت حق عضويت عقب افتاده ننمايد ، با تصويب هيات مديره، عضويت شخص مذكور در انجمن صنفي، به حالت تعليق در مي آيد . اخراج يا قبول مجدد عضويت آنان از اختيارات مجمع عمومي عادي ميباشد.
  تبصره – تشخيص موجه بودن عذر اعضاي مورد نظر ، با هيأت مديره خواهد بود.

ماده 3 منابع مالي انجمن صنفي:


الف – وروديه براي هر عضو كه فقط براي يك باردريافت ميگردد و مبلغ آن توسط مجمع عمومي عادي معين مي گردد به رقم سیصد هزار تومان
ب – حق عضويت ماهيانه/ ساليانه كه مبلغ آن توسط مجمع عمومي عادي معين مي گردد . به رقم چهارصد هزار تومان ساليانه
ج – كمكهاي مالي داوطلبانه اعضا در حد توانايي به اختيار كمك دهنده.
د – ساير منابع قانوني ديگر به گونه اي كه مطابق قوانين و مقررات كشور تشكل را داراي ماهيت انتفاعي ننمايد.
تبصره 1 قبول و دريافت كمكهاي مالي از ساير اشخاص حقيقي و حقوقي غير عضو منوط است به اطلاع كتبي به وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي.