اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


شناسنامه پروژه

سالن زیبایی
گروه مهندسی متریک
محل اجرا : شیراز ، بلوار نیایش
شروع طراحی : 1401
اتمام اجرا : 1402
مساحت زیربنا:   200 متر مربع
عملکرد :  تجاری
متریال های اصلی : سیمان ، شیشه ، چوب
کارفرما : خانم خرم

مبانی نظری پروژه

این پروژه شامل بازسازی زیرزمینی به مساحت 200 متر مربع بود که کاربری آن از آتلیه عکاسی به سالن زیبایی تغییر یافت.

در این پروژه با توجه به محدودیت هایی که در سیستم تاسیسات ، موقعیت مکانی و کمبود نور طبیعی نسبت به کاربری وجود داشت ، فرصتی ایجاد شد که از نور گیرهای سقفی به عنوان عناصر اصلی فضای داخلی استفاده کنیم و نیز برای پوشش عناصر تاسیسات، پوسته ای منحنی شکل را در سقف راهرو به این منظور طراحی کردیم و نیز از این فرم منحنی بر شکل گیری دیگر المان های این سالن زیبایی بهره گرفتیم.

نام  دفتر : گروه مهندسی متریک METRIC ENGINEERING GROUP

وب سایت   www.metric-engineers.com  :
اینستاگرامwww.instagram.com/metricengineers :
موبایل 09171114044 – 09173098069 :
آدرس دفتر : شیراز ، بلوار میرزای شیرازی شرقی ، کوچه 25  ، ساختمان 1345