اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


طراحی ساختمان مسکونی مادر
موقعیت : ایران ، اصفهان، خیابان دشتستان
متراژ: سه طبقه 600 متر مربع زیربنا
معماران: سمیرا حق شناس ، سحر حق شناس
سال ساخت : 1400
وضعیت پروژه : اجرا شده