اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


صرف نظر از نوع کاربری یک بنا، زمانیکه یک ساختمان از نظر کیفیت بصری غنی باشد، در فرآیند ارزش‌گذاری از سوی جامعه، جایگاهی می‌یابد که لزوم نگهداری و حفظ آن در طول زمان به‌عنوان بخشی از میراث معماری جامعه برای نسل‌های آتی را تقویت می‌‌کند.

در پروژهٔ ظفر، هدف ارایهٔ طرحی با پیش‌فرض دقیقی از عوامل فضایی و کاربری‌ها بود. به‌طوریکه این طرح با روند تغییرات کالبدی و عملکردی شهر منطبق شود.

از آنجاییکه پذیرش کانسپت هر طرحی از ارزش‌های فردی و جمعی جامعه شکل می‌گیرد، در این پروژه سعی کردیم که مجموعه‌ای از رخدادها، شکل، رنگ و بافتی را ارایه دهیم که در طول زمان تطبیق فرمی خود را با شهر حفظ کند. همچنین ضرورت تفکیک کارایی‌ها و قرارگیری طرح در کنار خیابان، طراحی را طوری پیش برد که با فضای شهری هماهنگ و در گفتگو باشد. و در نهایت از موقعیت ورودی اصلی و عقب نشینی بنا به عنوان یک عنصر معماری که باعث تأکید و سرزندگی شهری می شود بهره جستیم.

______________________________________

طراحی پروژهٔ اداری- تجاری ظفر

□ طراح ارشد: رضا حبیبی، ملیحه شیرزاد

□ تیم پروژه:  صدف جلالی – مجتبی حجازی – ملیکا نفر – عرفان آقایی – الناز ملک زاده – نغمه خسرو آبادی