اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


طراح و معمار: مهندس پيمان شهسواری
مجري: مهندس ياسر شيرمحمدی ، مهندس محمد مير طاهری
مشاور: مهندس سعيد آراني قهرودی
عكاس : محمد حسن اتفاق