اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


رتبه اول مسابقه طراحی آپارتمان مسکونی سازمان نظام مهندسی ساختمان ایلام
“دفتر معماری “مَن
طراح: پژمان احمدی – معصومه جمالدینی

@my.architectural.office
@dr.pezhmanahmadi
@masume_jamaledini

هیئت داوران: شورش عابد- علی حقیقی- مسعود حاتمی
@shoreshabed
@alihaghighiarchitect
@masoudhatami

کارفرما: سازمان نظام مهندسی ساختمان ایلام

پنج خانه، پنج حیاط مجزا
اندیشیدن درباره خانه در خاطرات ذهنی اکثریت افراد ساکن در این کره خاکی در غالب فرم آشنایی شکل می گیرد و در این پروژه تلاش گردیده تا رگه هایی از خاطرات دوران کودکی به آینده منتقل شود. بنابراین خانه هویت یکتای خود را نه از افراد مشخص که از همه مردم دریافت می کند و فرم خانه به آن یک امر نمادین می بخشد. این ناخودآگاه جمعی از فرم خانه، انسان ها را در موقعیتی برابر از فعال زیستن قرار می دهد.
در واحدهای آپارتمانی امروزه حیاط معنای واقعی خود را برای حضور ساکنین و قیل و قال کودکان از دست داده است. این حیاط ها گاها با عبور فضای تردد ماشین های ساکنین، فضای امن را برای کودکان به خطر می اندازد، لذا برا آن شدیم با طراحی زیرزمین بعنوان پارکینگ، فضای امن و ایمن را ارتقا ببخشیم. در پروژه مذکور با طراحی حیاط در پارکینگ، علاوه بر تامین نورگیری قابل توجه برای زیرزمین، به دنبال کیفیت فضایی و ایجاد فضای مکث در بدو ورود به خانه بودیم. همچنین حیاط در پارکینگ،علاوه بر ایجاد فضای داخلی، دید و منظر بصری مناسبی برای نمای غربی در خیابان ایجاد نموده است.
طبقه همکف با کاربری مسکونی و حیاط  مجزا و ورودی مستقل طراحی شد. در طبقات بالا، حیاط های مجزا برای هر طبقه امکان تجربه ی فضایی متفاوت را برای ساکنین آن پدید می آورد و این شروعی برای زندگی بین نسلی در یک خانه است.
حیاط در همه طبقات با پلان هایی مختلف و غیر تیپ ایجاد شد! تاکید می نمایم هر طبقه یک حیاط و پلان هایی غیر تیپ که یقینا کاری بسیار دشوار اما جذاب و لذت بخش بود!به هیچ وجه طراحان در مسیر طراحی نما قرار نگرفته و حیاط ما را به هر سمت و سویی می کشاند و لذت  بازی با حیاط و بازی حیاط با طراحان، منجر به شکل گیری فرم شد! تاکید می نمایم این حیاط بود فضاهای پر وخالی و.. برای ما ایجاد نمود!
عقیده ما بر این است حیاط وحدت دهنده عناصر خانه و ارتباط دهنده فضا و عنصری مهم برای سازماندهی فضاهای مختلف و بعنوان حریمی امن و آرامش بخش برای آسایش خانواده است که می توان آن را به عنوان یک راه حل در شهرسازی امروزی حداقل در واحدهای آپارتمانی در نظر گرفت.