اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


به نقل از معمار پروژه:

دو ویلای مجزا در زمینی واحد در شهر رامسر

برآن شدیم تا پروژه ای از دل طبیعت خلق کنیم تا علاوه براینکه دو ویلای مجزا هستند

در نهایت مکمل حجمی واحد باشند

و تلاش کردیم بدون تحمیل حجمی اضافه

و بهم زدن آرامش جنگل

فضاهای خواسته شده را تامین کنیم

حجمی که بر پایه ارتباط با محیط اطرافش شکل گرفت …

شخصی که جنگل را برای اقامت انتخاب میکند باید حسی که از این فضا میگیرد متفاوت با خاننه ای در شهر باشد

وباید ارتباط میان انسان و طبیعت و معماری به حداکثر برسد

خطوط عمودی با متریال چوب روی نما موجب همخوانی بیشتر این طرح با طبیعت موجود شد

با شکافی که در دل حجم ایجاد کردیم بیشترین سطح نورگیری را بدست آوردیم

و در لند اسکیپ به تامین فضایی سرپوشیده دست یافتیم

در این طرح شاهد پیوستگی طبیعی تمام اجزا و آمیختن آنها با مظاهر طبیعی هستیم

در طراحی داخلی هم سعی کردیم تا از مصالح طبیعی استفاده کنیم

سنگ – چوب و شیشه که ارتباط را با محیط اطراف کاملا برقرار میکند

طلوع آفتاب از بین الوارهای چوب نما خواهد بود

– حداقل دخالت درمحیط

– نمایش مصالح با همان گونه و ظاهری که دارند

– تلفیق حجم بنا با محیط طبیعی به طوری که هرکدام مکمل یکدیگرند

– طراحی فضاهای خارجی میان محیط طبیعی و ساختمان

از جمله مواردی هستن که موجب شکل گیری این طرح شدند