اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


محمد مهدی سعیدی(دفتر سدروس)-تهران

بیتا برنا-تهران

آزیتا اطمینانی-اصفهان

امین حاج محمدی-کرمان

سولماز تاتاری و احسان توسلی(دفتر ازنو)-تهران

علی مقتدری و محمدکاظم هوشمند(گروه معیار)-تهران

محمد عباس زاده(دفتر دیمور)-قم

اوژن سلیمی-تهران

احسان فیروزمندان- لار

علی حامدی و علیرضا حامدی(دفتر آسمانه)- شیراز

بدون ترتیب ویژه و خاصی، بعنوان ده طراح داخلی جوان سال 1402 ایران معرفی شدند. به رسم فضای نو و با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت در یک نقطه، برندگان ادوار قبلی برندگان دوره جدید را انتخاب نمودند.

آئین اعلام این جوانان بعنوان برنده، روز 9 اسفند 1402 در باشگاه دیپلماتیک وزارت امور خارجه با حضور بیش از 200 نفر از حرفه مندان طراحی داخلی ایران برگزار شد. این رویداد با همراهی مبلمان اداری دکوما، مبلمان پالار، گروه پروژه پلاس، شرکت روشنایی هبیتس، فرش عرسین و شرکت رویا طرح داخلی برگزار گردیده بود.

برای دانلود رزومه و پروتفولیوی این جوانان به صفحه رسمی رویداد مراجعه نمایید.