اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


همزمان با روز ملی جوان ، #پایگاه_خبری_فضای_نو بعنوان نخستین و تنها رسانه تخصصی حوزه معماری داخلی
ایران و تنها صدای فارسی زبان این حوزه ، ده دفتر برتر معماری داخلی آینده دار کشور با مدیریت جوانان معمار زیر چهل سال را معرفی می‌نماید.
.
برای انتخاب این دفاتر ، بررسی فعالیت سالیانه ، اخلاق حرفه‌ای ، تلاش پیوسته ، تعامل صحیح با رسانه‌ها و اجتناب از مسایل آسیب زننده به معماری داخلی کلان کشور بعنوان معیارهای اولیه مطرح بوده‌اند. ناکفته پیداست که لیست ما بیش از ده دفتر بود ، لیکن به رسم اینگونه برنامه‌ها ، ما به ده دفتر برتر اشاره کرده‌ایم.