اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


المان‌های معماری سنتی ایران
نور، آیینه ، گیاه
رقص نور در آیینه در حالت‌های متفاوت در کنار گیاهان فضایی بسیار دلچسب و متفاوتی را خلق کرد
فضای کار مدرن با کمترین حد و مرز که تفکیک فضاها به واسطه نور و رنگ انجام شده است
طراح : سروناز سمرکند