استاد حسن متقی ، بنیانگذار مهندسین مشاور متقی و همکاران و طراحان برتر ایرانی درگذشت. طراحی داخلی مجلس شورای اسلامی ، کتابخانه ملی ایران و اتاق بازرگانی ایران از جمله آثار استاد است. حسن متقی کارشناس ارشد معماری داخلی خود را از دانشگاه هنر دریافت نمود. او سالها پا به پای برترین معماران ایران، برترین اثار ایران را طراحی داخلی نمود. حسن متقی همچنین داور جوایز متعدد معماری داخلی در ایران بود. پایگاه خبری فضای نودر گذشت این استاد برجسته را تسلیت عرض می نماید.