اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


امروز مؤرخ 8 ژوئن 2020، مصادف است با 153 سالروز میلاد فرانک لوید رایت، معمار شهیر آمریکائی.

او را بنیانگذار سبک معماری ارگانیک در جهان می دانند. سبکی که در آن طبیعت، روند طبیعی طراحی و رشد بنا مهمتر از دیگر عوامل بود. در این خبر و به همین مناسبت، چهار توصیه این معمار بزرگ در حوزه طراحی داخلی را مرور می کنیم:

فضای باز را به داخل بیاورید

طراحی با مقیاس انجام دهید

چیزهای غیرضروری را حذف کنید

چشم انداز اصلی را هرگز حذف نکنید