اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


مترجم: مونا لطفی

فرناندا مارکز طراح و معمار این خانه یک طبقه اي با زیربنا 250 متر مربع، طبیعت را منبع الهام خود میداند. بودن در منزل با حس بودن در فضای بیرون. او معتقد است در حالی که این روزها تبليغات زیست محیطی و به طبع آن تمایل افراد در نزدیکی به طبیعت رو به افزایش است، این یک مساله کلیدی برای درک طراحی داخلی امروزی قلمداد می شود.

در طراحی های پیشین خانه هایی با موضوعیت ادغام فضای داخلی و خارجی با طراحی اتاق ها یا بخش هایی از خانه با دسترسی بیشتر از حد نرمال به فضای بیرون دیده شده است. اما طرح مارکینز  محو کردن مرزهای داخلی و خارجی، با ایجاد چندین عرشه چوبی است که اتاق ها را به فضای بیرون متصل می کند، سقف های شیشه ای، در ها و پنجره های تمام قد و از جنس شیشه این روند را به اوج خود رسانده است. با نگاهی به تصاویر این خانه به سبک ییلاقی خیره کننده، درک این مطلب که آیا فضاها داخلی اند یا خارجی و  این یک خانه واقعی است یا ساخته تصوراتی رویایی برای ما بسیار سخت و پیچیده می شود، و این دقیقا هدف طراحی رمزآلود مارکز است.

در این طراحی نه تنها اتصال با طبیعت و فضای بیرون در نظر گرفته شده بلکه تمامی مبلمان و وسایل تزئینی از محصولات پایدار استفاده شده است. کفی از جنس سنگ آهک و دیوارهای سنگی حس طبیعت و روستایی را به ارمغان آورده است. سقف های شیشه با هدف بهره برداری حداکثری از نور طبیعی، دیوارهای شیشه ای با ویوی باغ و کفش پوش های چوبی اتاق خواب همه و همه فضایی جادویی و رویایی را به ارمغان آورده است.