اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


قریب چهل درصد هیات داوری و نظارت #جایزه_ملی_خانه را زنان معمار شکل می‌دهند. روزی نیست که در #پایگاه_خبری_فضای_نو پروژه‌ای از زنان معمار ، چه حرفه‌مندان با تجربه و چه جوان‌ترها که هنوز در حال تجربه اندوزی هستند منتشر نشود. اینها جدا از ده‌ها یادداشت و مصاحبه منتشر شده و مشاوره‌های دائمی است. خود تیم فضای نو به حضور بانوان معمار در سمت‌های مختلف فکری و اجرایی افتخار میکند.

بانوان ایرانی با رشد تحصیلات دانشگاهی و تجربه‌های زیسته‌ی متنوع ، مطالبات متنوعی نیز دارند که باید به آنها توجه داشت. ما باور داریم به جای استوری سیاسی ، حداقل در حد توان خود و حرفه‌مان باید پاسخگو و یاری‌گر ایشان باشیم.

با نگاهی به رویدادهای اخیر معماری متوجه می‌شویم که برخی در کمال تأسف زنان معمار را از جمع سخنرانان خود حذف کرده‌اند تا از تبعات همکاری با آنها در امان باشند. در حالیکه تا یک ماه قبل از رویداد ریاکارانه استوری سیاسی منتشر می‌کنند. در همان رویداد بدلیل عدم فرهنگ سازی مناسب، شاهد نمایش و رفتارهای ضدزنان توسط خود زنان هستیم که قطعا به پرستیژ حرفه‌ای بانوان معمار آسیب می‌زند.

راقم این سطور نافی ارزشهای کنش سیاسی نیست اما بهتر است تا اصلاحات و انقلابها را از دفاتر و مجموعه‌های خود شروع کنیم…

علیرضا عظیمی
سوم مهر یکهزار و چهارصد و دو