اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


دیزاین سنتر کاردل روز جمعه 30 مهر 1400 بصورت رسمی افتتاح شد. این مجموعه پیشتر بصورت ازمایشی راه اندازی شده بود. در این افتتاحیه برند مبلمان اداری ویرا بعنوان یکی از مشارکت کنندگان در کاردل بصورت پررنگ حاضر بود. گزارش ویدئویی زیر گوشه ای از این برنامه را به نمایش گذاشته است.