اتاق‌های به یاد ماندنی مانند انسان‌های به یاد ماندنی هویتی متمایز دارند.به بیانی دیگر و هنری، یک فضا در بدو ورود شخصیت صاحب آنرا تداعی می‌کند.(فریدون کسرائی)

حال و هوا، کیفیت فضاست. مبلمان و رنگ و نور دیگر عناصر آنرا می‌سازند.

انواع حال و هوا عبارتند از:
– سنتی (traditional)
– بی‌پیرایگی (casual)
– معاصر (contemporary)
– گلچین‌گرایی (eclectic)
– روستایی (country)
– رؤیایی (romantic)
– بین الملل (international)