اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


انجمن صنفی طراحان و معماران داخلی شیراز-فارس بعنوان تنها متولی رسیدگی به امور صنفی معماران داخلی در ایران ، تعرفه سال 1402 را منتشر نموده است. این تعرفه میتواند به عنوان سنگ بنایی برای تصمیمات آتی این صنف مورد توجه قرار گیرد. از ویژگی‌های این تعرفه ، توجه به نیمسالها و تقسیم تعرفه به دو بخش است.

برای دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید