اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


شناسنامه پروژه
بوک استور بِل
گروه مهندسی متریک
محل اجرا : شیراز ، نیایش
شروع طراحی : 1399
اتمام اجرا : 1400
مساحت زیربنا: 600 متر مربع
عملکرد : تجاری
متریال های اصلی : چوب ، آجر ، سنگ
کارفرما : آقای یونسی و آقای خواجه زاده
عکاسی پروژه : آرش اختران

مبانی نظری پروژه
بوک استور بِل، پروژه ای که هدف آن ایجاد ارتباط با آثار و محصولات هنری و ادبی بوده است و المان هایی برای ایجاد ساختاری بدین منظور منحصراً طراحی کردیم.
دروازه ای که به دنیای رنگی کودکان تعبیه کردیم برای فراهم کردن فضایی بود که کودکان در مکانی دنج و با طراحی همگام با دنیای آنها بتوانند در آنجا مطالعه و بازی کنند.
و در سمتی دیگر در فضایی متفاوت جایی که فضای باز مجموعه فرصتی ایجاد کرده است که هم نشینی و تعامل با جای گیری بخش کافه فراهم شود.

نام دفتر : گروه مهندسی متریک METRIC ENGINEERING GROUP
وب سایت www.metric-engineers.com :
اینستاگرامwww.instagram.com/metricengineers :
موبایل 09171114044 – 09173098069 :
آدرس دفتر : شیراز ، بلوار میرزای شیرازی شرقی ، کوچه 25 ، ساختمان 1345