اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


به مناسبت روز ملی معمار

نخستین کنفرانس سالیانه معماری معاصر ایران

برگزار می‌گردد

موضوع امسال : از تعریف تا تحریف در مبانی نظری

پنجم الی هفتم اردیبهشت در دانشکدگان هنرهای زیبا ، دانشگاه تهران

ضرورت رویداد و موضوع: معماری معاصر ایران علیرغم تلاش تمام دست اندرکاران آن ، برخورداری از جامعه‌ای دلسوز ، مؤلفین توانمند و رسانه‌های معتبر ، هنوز یک آوردگاه بزرگ برای طرح مسائل کلان و ملی خود ندارد. آوردگاهی که در آن طی چند روز بتوان متمرکز بر موضوعی خاص بحث کرد و به نکوداشت بزرگان آن همت گمارد. هدف از این رویداد ، ساخت چنین بستری است. موضوع امسال با هم‌اندیشی جمعی از عزیزان همراه ، می‌کوشد پرسشی پیش روی مخاطبان محترم گذاشته که در نهان آن ، نقدی به خود نیز دارد. مبانی نظری به عنوان مهمترین تفاوت معماری با ساختمان سازی ، چقدر ارزش دارد و چرا برخی مواقع تعریف مبانی ، به تحریف واقعیات آثار میل میکند. سخنرانان ارزشمند کنفرانس با عطف به تجارب غنی خود به این پرسش پاسخ خواهند داد و به ارایه راهکارهایی برای جوانان خواهند رسید.

برنامه روز نخست : پنجم اردیبهشت سخنرانی و نکوداشت مهرداد ایروانیان از شیراز و سخنرانی حامد مظاهریان ، بیژن شافعی ، حمیدرضا رحمانی ، احسان مالکی و ژیلا نوروزی

برنامه روز دوم : ششم اردیبهشت سخنرانی و نکوداشت محمدرضا قانعی از اصفهان و سخنرانی وحید قبادیان ، علیرضا مشهدی میرزا ، رها اشرفی ، مهدی علیرضایی ، رها اشرفی و بهروز منصوری

برنامه روز سوم : هفتم اردیبهشت سخنرانی و نکوداشت فیروز فیروز از تهران و سخنرانی کورش فتحی ، مسعود حاتمی ، هلی حقیقی ، مرجان فرضیان و یاسر ملک زادگان

اطلاعات کامل کنفرانس!