اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


نامش علی تمیزکار است. از بنیانگذاران شرکت رویا طرح داخلی . شرکتی که در حوزه تامین و تولید کفپوش و دیوارپوش کار میکند. دبی بوده ولی وقتی میاد ایران و میبیند اوضاع در کشورش میزون نیست ، برمیگردد. به من مستقیم نگفته ولی فکر میکنم اخیراً تابعیت خود از کشوری که همه آرزویش را دارند هم باطل کرد تا با خیال راحت ایرانی باشد. این تصمیمات برای توصیف او اصلا کافی نیست.
شرکتی که او ساخت یک هدف دارد. ایران و معماری داخلی آن باید به مرز جهانی برسد. ماجرا از واردات شروع شد اما اکنون به تولید و اگر آسمان به زمین نرسد،  به صادرات هم خواهد رسید. اون وسطها خلاقیت هم دارند. مثلا با صنعتگران کاشانی ، فرش ایرانی مطابق فضاهای اداری تولید کرده‌اند. این تجارت سخت و موفق ، باز هم برای توصیف او کافی نیست.
وقتی مجله معمار پاگرفت او هم برای حمایت و تبلیغات بوده. وقت جایزه معمار هم او برای اسپانسرینگ پای کار بود. بارها از شهریار خانی زاد ، استادم و بانی مجله هنرمعماری ، شنیدم که تمیزکار و رویا ، از شماره دوم مجله تا همین الان پای کار تبلیغات و حمایت بوده است. خود ما هم در فضای نو ، هرزمان پشتمون به دیوار میچسبه به علی تمیزکار زنگ میزنیم. اما این هم برای توصیف و قدردانی از او بهانه خوبی نیست.
روزی عصری بهاری او را در محفلی که نکوداشت یک معمار بزرگ بود دیدم. در گوشه‌ای فروتنانه ایستاده بود. خیره بهش به خودم گفتم اگر علی تمیزکار نبود ، چقدر از اتفاقات اطراف ما شکل نمی‌گرفت و نبودند ، حقیقتا باید یکبار یک نکوداشت برای خود تمیزکار گرفت. با صدای تشویق حضار از درون ذهنم به بیرون پرت شدم و بی‌درنگ رفتم و او را کشیدم و به صدر مجلس بردم. همهمه و غوغایی بود. بدون تعارف در گوش‌اش گفتم که چه در ذهنم گذشت. با هوش همیشگی‌اش لحظه‌ای تمرکز کرد و گفت: «وظیفمون بوده دکتر…وظیفه…!!» و زد به شانه‌ام و پیچید لای جمعیت خودش را گم و گور کرد و رفت. هیچکس نفهمید تمیزکار کی اومد و کی رفت. لحظه‌ی آخر دسته گل او را کنار مجلس دیدم فقط. علی تمیزکار از این دسته گل‌ها به معماری ایران زیاد هدیه داده و رفته، بی منت!

کارهای تمیزکار برای معماری ایران فراتر از یک شرکت تامین کننده بوده و هست…بی‌منت…فقط از سر احساس وظیفه و مسئولیت. این همه‌ی واقعیت و بهترین توصیف است. خیلی هم ارزشمند است خصوصا در زمانه‌ای که ما آنرا تجربه میکنیم. فرصت نشد هیچوقت ازت تشکر کنیم آقای تمیزکار.
از طرف همه بچه‌ها و رسانه‌ها
تولد بیست سالگی رویایت مبارک