اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


باشگاه وایت جیم (بدنسازی آقایان) اثری است از آرزو منوچهری. این پروژه در مجموعه باشگاه انقلاب تهران طراحی و اجرا شده است.