اکسپوی دوبی به دلیل ویروس کرونا از اکتبر 2021 به 31 مارس 2022 موکول شد. این تصمیم پس از رأی گیری عمومی و کسب نظر دو سوم رأی دهندگان اعلام شد. به جز 192 کشور، اکسپوی دوبی میزبان ده ها نهاد مردمی و شرکت چند ملیتی خواهد بود.