اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


کتاب طراحی شهری در مناطق زلزله زده به قلم سید حسین بحرینی و آمنه بختیار توسط انتشارات بین المللی اشپرینگر به چاپ رسید.

اين کتاب يك سيستم یکپارچه را ، در قالب دستورالعمل ها وراهكارهاي عملی براي طراحي در مناطق زلزله خیز بيان می‌کند.راهنماي طراحي، اصول ، روش ها و فرايند در اين پژوهش بر اساس تحقیقات گسترده و جامعي در نمونه هاي تئوري و عملي به دست امده است.و در هر بخش از كتاب ، براي روشن تر شدن مفاهيم ومطالب عنوان شده، نقشه ها،طرح ها و اسكيس هايي در سطوح کلان و خرد ترسيم شده است.
برای اولین بار است که کتابي جامع در زمينه ي طراحی شهری در مناطق زلزله خیز با توجه به نيازهاي گروه هاي مختلفي از جمله مقامات دولتی، برنامه ریزان، اقتصاددانان، معماران، مهندسان و محققان با هدف برنامه ریزی برای مقابله با خطر زلزله ، كاهش خطرات ، روش شناسي و اجراي عملي اين راهكارها منتشر شود. انتظار می رود دستورالعمل های ارائه شده برای همه کشورهای در مناطق زلزله خیز، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، بسیار مفید باشد.

طراحی شهری در مناطق زلزله خیز
‎ناشر: Springer International
‎شابک: 9783031083204
‎تعداد صفحات: 290