اختصاصی فضای نو


معماران ژاپنی در پاسخ به محدودیت های لمس اشیاء در داخل موزه، یک کافه و فضای تفکر را با استفاده از چوب درختان سرو موجود در منطقه طراحی نموده‌اند. فضایی که اجباراً لمس اشیاء را از مخاطب طلب می نماید. این چوبهای درخت سرو به شکل انواع میز و صندلی خام طراحی شده اند تا حتی نشستن و حرکت افراد بعنوان حسی دیگر نیز تحریک شوند.