اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


آن لاکاتون و ژان فیلیپ واسال بعنوان برندگان سال 2021 جایزه پریتزکر معرفی شدند.