اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


خانه دروس یک پروژه بازسازی در محله دروس تهران از استودیو نیکدل است. این آلبوم تصاویر اختصاصی فضای نو از پروژه خانه دروس است. عکسها کاری هستند از حسین حمزه لوئی.