اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


رتبه سوم مشترک در گروه ساختمان های عمومی از طراحی تا اجرا

در سیزدهمین جایزه معماری و معماری داخلی ایران

مهرماه 1399


کارفرما: سید حسین صحیح النسب
طراح: سید امیرحسین صحیح النسب
همکاران طراحی: پاشا نوبهار، محمدامین صحیح النسب
مدلسازی سه بعدی: شیبا رضایی
اجرا: حسین پور زحمتکش
نظارت: سید امیرحسین صحیح النسب
سازه: محمد ابراهیمی
تأسیسات برقی: مهیار صادقیان
تأسیسات مکانیکی: امیرحسین صاحب الزمانی
گرافیک: فاطمه اتوکش
عکس: فرشید نصرآبادی
ویراستار: فاطمه اتوکش
زیربنا: 539 مترمربع
مساحت: 251 مترمربع

محل اجرا: یزد، به سمت تفت، روستای خلیل آباد، خیابان سید حسین صحیح النسب

منبع: وبسایت مجله معماری و ساختمان