اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


فضا زندان است
اگر احساسي در آن وجود نداشته باشد…
پوسته ها با شکل های مختلف فضا را حبس مي كنند و آنچه در این بین به دام می افتد ، فضاي داخلي است .
اگر این شكل بسته اي كه فضا و مخاطب را در بر مي گيرد ، با احساس اميخته نشود ، فقط يك ساختمان است. یک زندان است . و همه میدانند انکه در زندان به دام افتاده با رنگ و نقش به وجد نمی اید ! بلکه همواره تمایل دارد ،به نحوي از پيله ي خود بيرون بزند. نور را به درون بكشد ، هوا را در قلب خود به جريان بيندازد و تا میتواند راهي به بيرون پيدا كند.
این تاثيري كه پوسته از بيرون به شکل فضا تحميل كرده و راهكار هايي كه درون با تكنيك ها براي نجات خود پيدا ميكند ، فرم ، و فضاي داخلي را شكل مي دهد و حالا ديگر ، انچه به دست آمده  ، فقط یک ساختمان نیست ، يك معماريست.