اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


با مهر و افتخار ، پایگاه خبری فضای نو در راستای تدوین ، تکوین و تعمیق ادبیات و گفتمان علمی طراحی داخلی در کشور ، یادداشت نامه «آرایه هایی برای طراحی داخلی» را از پانزدهم اسفند 1402 منتشر می نماید. این جستارها به قلم پانزده اهل قلم معماری ایران و به دعوت فضای نو نگارش و منتشر خواهند شد. امید است این برنامه، علاوه بر ثبت در حافظه تاریخی ساحت ارزشمند معماری ایران، مورد نقد و نظر قرار گرفته و به همت دیگران تکمیل گردد.

این یادداشتها در وبسایت و حساب اینستاگرام فضای نو منتشر خواهند شد.

آرایه‌های ادبی یا صناعات ادبی یا صنایع بدیع در ادبیات فارسی، به‌کار بردن فنونی است که رعایت آن‌ها بر جلوه‌ها و جنبه‌های زیبایی و هنری سخن می‌افزاید.