شوی اینترنتی تاپ ویو : گذشته ، حال و آینده‌ی طراحی داخلی و مبلمان مدرن فضاهای اداری در ایران از نگاه چهره‌ها و طراحان نامی این حوزه. فصل اول این شو ویژه‌ی نخستین نوروز قرن نو پخش شد.شرکت مبلمان اداری ویرا تهیه کننده این شو و پایگاه خبری فضای نو مجری طرح بود.

با حمایت شرکت مبلمان اداری ویرا

امیدرضا معتمدی

علی خادم زاده

روشنک طهرانی

آرش مدنی

امیررضا صاحب

نیما میرزامحمدی