خانه ساحلی در برزیل با سنگ مرمر بومی

این خانه ساحلی در برزیل اثر لئوناردو گارسیا است. [بیشتر]