معماران مدعو به نخستین نمایشگاه مجموعه آثار دفاتر جوان شیراز: در میان کوچه باغ‌های شیراز | خرداد 1400 | شیراز | هتل هما

نفیسه گلستانی

با حمایت شرکت فنی مهندسی پیرامید

نفیسه گلستانی متولد شیراز، دکترای معماری و استاد مدعو دانشگاه ودارای سابقه تدریس و پژوهش می باشد .تز دکتری اش در حوزه میان رشته ای طراحی منظر مشارکتی و تقویت قرارگاه های رفتاری در بافت های فرسوده شهری است و در همین راستا مقالات علمی پژوهشی منتشر کرده است . او در سال 97 به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه انتخاب گردید. علاوه بر معماری در رشته عکاسی نیز تحصیلات آکادمیک داردو نمایشگاههای متعدد عکاسی برگزارکرده است. بعد ازپایان تحصیلات کارشناسی،فعالیت خود را به صورت حرفه ای در عرصه  معماری آغاز کرد و دفتر طراحی نفیسه گلستانی را تدسیس نمود و در رزومه کاری خود طراحی و اجرا معماری و معماری داخلی، مرمت بناهای تاریخی وطراحی صحنه تاتر را دارد و دارای چندین جوایز در حوزه طراحی و اجرا معماری می باشد. ازفعالیت های اجتماعی اش، عضویت فعال در انجمن جهانیCIFEJ بااهداف حمایت از کودکان در حوزه رسانه است.