معماران مدعو به نخستین نمایشگاه مجموعه آثار دفاتر جوان شیراز: در میان کوچه باغ‌های شیراز | خرداد 1400 | شیراز | هتل هما

محمد وارسته

با حمایت شرکت فنی مهندسی پیرامید

– متولد 1366 – دانشجوی دکتری معماری دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر

– تاسیس دفتر معماری 312 در 1390 – تاسیس دفتر معماری وارتا و همکاران در 1396

– مدیر بخش معماری مهندسین مشاور اسکان ساز پارس پولاد

– نایب ریس سابق هیئت مدیره شرکت توسعه گردشگری استان فارس – مشاور کمیسیون عمران    معماری و کمیسیون گردشگری شورای شهر شیراز