معماران مدعو به نخستین نمایشگاه مجموعه آثار دفاتر جوان شیراز: در میان کوچه باغ‌های شیراز | خرداد 1400 | شیراز | هتل هما

محمدرضا تعبدی

با حمایت شرکت فنی مهندسی پیرامید

  • محمد رضا تعبدی متولد 1361 در شیراز
  • فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی معماری.
  • شروع فعالیت درزمینه معماری بصورت freelancer در سال 1388
  • تاسیس دفتر معماری HornoArchitects  ( معماران هورنو ) در سال 1392
  • کسب مقام اول طراحی داخلی در هفتمین مسابقه طراحی داخلی ایران معاصر ( هنرمعماری ) در گرایش درمانی برای پروژه کلینیک دکتر مظلوم در سال 1398