معماران مدعو به نخستین نمایشگاه مجموعه آثار دفاتر جوان شیراز: در میان کوچه باغ‌های شیراز | خرداد 1400 | شیراز | هتل هما

سمیرا شفیعی

با حمایت شرکت فنی مهندسی پیرامید

سمیرا شفیعی متولد 1365 در شیراز می باشد. دوره های کارشناسی معماری و کارشناسی ارشد طراحی شهری را در سال 1391 در دانشگاه شهید بهشتی تهران به پایان رساند و فعالیت حرفه ای خود را از سال 1390 و با پروژه های شخصی آغاز نمود.

استودیو معماری مان در سال 1395 درحوزه معماری آغاز به فعالیت نمود.

رویکرد این استودیو عموما بین دوگانه های دانش دیسیپلین معماری در حرکت است و تلاش می کند در مرزهای ملتهب این مفاهیم به تمرین به پردازد که در این میان مفاهیمی همچون لبه های معماری و شهر، مرز درون و بیرون، شفافیت و صلبیت و توده و ویدها دست مایه این تمرین است به نحوی که معماری خود را در میان رویارویی نیروهای درون و بیرون و با تغییر در پیش فرض های از پیش تعین شده توسعه می دهد.

این استودیو در سال 1399 برای پروژه شریفی فینالیست جایزه دوسالانه هنر و معماری و فینالیست جایزه معماری تهران و همچنین برای پروژه مسکونی سنا فینالیست جایزه معماری تهران شد.