معماران مدعو به نخستین نمایشگاه مجموعه آثار دفاتر جوان شیراز: در میان کوچه باغ‌های شیراز | خرداد 1400 | شیراز | هتل هما

ستاره توتونچی

با حمایت شرکت فنی مهندسی پیرامید

معمار و موسس دفتر فرایند معماری مجدد

دانش آموخته مهندسی معماری ۱۳۹۰

شروع فعالیت مستقل حرفه‌ای از ۱۳۹۲

رتبه نخست لیگ معماران ایران ۱۳۹۸

برگزیده دومین دوسالانه معماری ایران ۱۳۹۵