معماران مدعو به نخستین نمایشگاه مجموعه آثار دفاتر جوان شیراز: در میان کوچه باغ‌های شیراز | خرداد 1400 | شیراز | هتل هما

زهرا میرمطهری

با حمایت شرکت فنی مهندسی پیرامید

زهرا میرمطهری درسال 1357 در شیراز متولد شد. او موفق به کسب مدرک کارشناسی از دانشگاه شهید چمران اهواز و مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز گردید. ایشان در سال 1389 گروه طراحی معماری میرمطهری را در شیراز پایه گذاری کرد و پروژه های متعددی در سطح استان فارس و شیراز به انجام رسانید. از آثار ایشان می توان رستوران وردنه واقع در خیابان نیایش شیراز که منتخب مسابقه معمار در بخش بازسازی در سال 1397 شد، نام برد. ایشان علاوه بر تدریس معماری در دانشگاه های استان، نقاشی، طراحی لباس و جواهرات را در کارنامه حرفه ای خود دارد.