معماران مدعو به نخستین نمایشگاه مجموعه آثار دفاتر جوان شیراز: در میان کوچه باغ‌های شیراز | خرداد 1400 | شیراز | هتل هما

حسین رحمانی

با حمایت شرکت فنی مهندسی پیرامید

حسین رحمانی، فارغ التحصیل کارشناسی معماری از” دانشگاه حافظ شیراز” فعالیت حرفه ای خود  را  از سال 1393 در بخش  طراحی و اجرا به صورت  مستقل آغاز کرد و در کنار آن، طی چندین سال همکاری با دفاتر معماری و شرکت در مسابقات داخلی و  بین المللی، در پروژه هایی در قالب پژوهش نیز همکاری کرده است.

– عضو گروه  برگزیده سومین دوره کارگاه مسابقه قوام الدین شیرازی 1396

– حضور در پروژه طراحی پژوهشی در نشریه آنگاه 1397

همکاری  او با پوریا فرخی از سال 1395 در نشریه “معماری و ساختمان”  با عنوان ” شیراز آینده” در قالب طراحی و پژوهش آغاز شد و پس از چند سال همکاری در پروژه های متعدد،  با تاسیس “استودیو معماری میان مرز” منجر به گسترش فعالیت های استودیویی آن ها از جمله: طراحی ابژه های معماری، مسابقات و فعالیت های معماری  با رویکرد تعاملات انسان محور و الزامات اقتصادی در پروژه ها همراه شد.