معماران مدعو به نخستین نمایشگاه مجموعه آثار دفاتر جوان شیراز: در میان کوچه باغ‌های شیراز | خرداد 1400 | شیراز | هتل هما

آزاده باقری

با حمایت شرکت فنی مهندسی پیرامید

متولد سال 1362 در شهر شیراز و فارغ التحصیل کارشناسی دانشگاه آزاد تهران مرکز و ارشد دانشگاه آزاد شیراز میباشد، شروع فعالیت ایشان از سال 1386 در تهران بوده و هم اکنون مدیر استودیو دفتر معماری (همکاری با دانشگاه هنر شیراز و دانشگاه های علمی کاربردی) می‌باشد.
تالیف پنج عنوان کتاب در زمینه معماری و فرهنگ عامه شیراز بوده و دفتر در زمینه های معماری،معماری داخلی، طراحی منظر و طراحی صنعتی در حال فعالیت می‌باشد.