معماران مدعو به نخستین نمایشگاه مجموعه آثار دفاتر جوان شیراز: در میان کوچه باغ‌های شیراز | خرداد 1400 | شیراز | هتل هما

آرا علی آبادی

با حمایت شرکت فنی مهندسی پیرامید

سوابق تحصیلی

1385- 1377

کارشناسی ارشد معماری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز ،شیراز ، ایران

فارغ التحصیل : اسفند ماه 1385

افتخارات، جوایز و مسابقات

1397-  جایزه معماری آسیا 2A-  مقام دوم، گالری آبان
1396-  نیمه نهایی جایزه معمار – گالری آبان
1389-  مسابقه طراحی ساختمان حج و زیارت استان فارس ، رتبه نخست
1387-  مسابقه بزرگ مصلاء الغدیر شیراز،  رتبه نخست ، 100000 متر مربع (مرحله قرارداد)
1385-  مسابقه مجتمع مسکونی 400 واحدی جزیره کیش ، رتبه سوم
نشریات
مجله گزارش ، سازمان نظام مهندسی استان فارس ، مینیمالیسم و هنر مینیمال  ، بهار و تابستان 1386
مجله معمار، گالری آبان ،  شماره 109 ، خرداد و تیر ماه 1397