معماران مدعو به نخستین نمایشگاه مجموعه آثار دفاتر جوان استان البرز: رویاهایی برای البرز| تیر 1400 | کرج| هارمونی سنتر

سپیده علمی

با حمایت هارمونی

سپيده علمی معمار، مجسمه ساز و دانش آموخته معماری دانشگاه تهران است. او در سال ١٩٣١ استوديوی طراحي خود را تاسيس كرد و از سال ١٩٣١ در كنار فعاليت حرفه ای با تاسيس بنياد نهال سپيد در راستای طراحی و ساخت فضاهای فرهنگی در روستاهای محروم فعاليت می كند. وی در طول فعاليت حرفه ای خود پروژه های معماری و شهری گوناگونی  انجام داده است همچنين با شرکت در مسابقات داخلی و خارجی ، عناوين متعددی کسب نموده است.

Email: sepidelmi.arch@gmail.com

www.sepidelmi.com

Phone: 09122649458