معماران مدعو به نخستین نمایشگاه مجموعه آثار دفاتر جوان استان البرز: رویاهایی برای البرز| تیر 1400 | کرج| هارمونی سنتر

سپیده علمی

با حمایت هارمونی

سپیده علمی معمار، مجسمه ساز و دانش آموخته معماری دانشگاه تهران است. او در سال ١٩٣١ استودیوی طراحی خود را تاسیس کرد و از سال ١٩٣١ در کنار فعالیت حرفه ای با تاسیس بنیاد نهال سپید در راستای طراحی و ساخت فضاهای فرهنگی در روستاهای محروم فعالیت می کند. وی در طول فعالیت حرفه ای خود پروژه های معماری و شهری گوناگونی  انجام داده است همچنین با شرکت در مسابقات داخلی و خارجی ، عناوین متعددی کسب نموده است.

Email: sepidelmi.arch@gmail.com

www.sepidelmi.com

Phone: 09122649458

بازگشت به صفحه اصلی نمایشگاه