معماران مدعو به نخستین نمایشگاه مجموعه آثار دفاتر جوان استان البرز: رویاهایی برای البرز| تیر 1400 | کرج| هارمونی سنتر

حسن اسناوندی

با حمایت هارمونی

حسن اسناوندی/ متولد سال 1366/  کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد همدان

ساختمان مسکونی 106 مهرشهر

مهرشهر/ طراحی و نظارت/ بهره‌برداری/ رتبه سوم جایزه معمار 98 در بخش آپارتمان‌های مسکونی/ 1398

ساختمان مسکونی شش روی چهار

تهران/ طراحی، مسابقه (رتبه پنجم نکسا 34) / 1399

ساختمان مسکونی شهرآرا

تهران/ طراحی، درحال اجرا/ 1399

ساختمان مسکونی 208 مهرشهر

مهرشهر/ طراحی و نظارت، درحال اجرا/ 1399

ساختمان مسکونی کوی مهر

مهرشهر/ طراحی، درحال اجرا/ 1399

ساختمان مسکونی 220 مهرشهر

مهرشهر/ طراحی و نظارت/ در حال اجرا/ 1398

یک ویلا برای دو برادر

فشم/ طراحی و نظارت، درحال اجرا/ 1397

ویلای چهارقاب

نوشهر/ طراحی و نظارت، ساخته شده/ ۱۳۹۷

فروشگاه ماهر

همدان/ طراحی داخلی و اجرا، بهره برداری/ همکاری با دفتر روند هماهنگ/ رتبه دوم جایزه معماری و ساختمان 95 در بخش بازسازی/ 1394

طراحی داخلی واحدهای اداری و تجاری برج سیناسنتر

تهران/ طراحی داخلی و اجرا، بهره برداری/ فینالیست جایزه معماری و ساختمان 97 در بخش بازسازی/ 1397

ساختمان اداری هلال

مسابقه / طراحی نما / طرح تقدیرشده / 1395

ساختمان تجاری الیزیوم

مسابقه/ طراحی نما/ طرح تقدیرشده/ 1397

ساختمان اداری شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران

مسابقه / طراحی نما / طرح تقدیرشده / 1395

ارتباط با ما

Website: www.hypertextstudio.ir

Instagram: hypertext_architecture_studio

Email: info@hypertextstudio.ir

02188943625

09126217125