پایگاه خبری فضای نو افتخار آنرا داشت تا در برگزاری 3 سمپوزیوم معماری در سال 1400 در دوبی همکاری داشته باشد. این همکاری با درایت دکتر وحید قبادیان بعنوان رئیس سمپوزیوم صورت پذیرفت.