«دست به نقد» نام سلسله جلساتی است به کوشش علیرضا عظیمی و به دعوت دانشگاه دکتر شریعتی با هدف نقد و تحلیل مستقیم آثار معماران معاصر ایرانی برگزار شد. در این جلسات گفتگو با معمار پیرامون نقد آثار و اندیشه های او مورد تحقیق بود. در ابتدا جلسات در آمفی تئاتر دانشگاه با کوشش جوانان انجمن علمی دانشگاه برگزار میشد. با شیوع کرونا جلسات بصورت انلاین پیگیری شد. دست به نقد از نخستین رویدادهای حوزه نقد معماری ایران بود که در آن یک منتقد با معمار بصورت مستقیم و بی پرده در فضایی دوستانه و حرفه ای گفتگو می کردند. دانشجویان ناظر و شاهد این گفتگوها بودند. در هر برنامه ابتدا معمار توسط مجری برنامه معرفی و به صحن دعوت میشد. سپس او به معرفی اثار و اندیشه های خود می پرداخت. در ادامه منتقد به جمع اضافه میشد و به بحث پیرامون اثر می پرداختند. انتهای جلسه نیز با پرسش و پاسخ دانشجویان از معمار یا منتقد بسته می شد.

نیمامکاری ، نیلوفرنیکسار ، احسان مالکی ، مجتبی نقی زاده و نسترن توکلی بزاز ، شورش عابد ، امیر حسین اشعری ، علی سوداگران و نازنین کازرونیان  از جمله معماران مدعو به نشستهای دست به نقد بودند. علیرضا عظیمی در دفاع از این دسته از معماران، انها را استعدادها و تلاشگران برتر معماری معاصر ایران خوانده بود که دوری از رسانه ها و رویدادها و دوربینها و ترس از حاشیه سازی باعث شده بود معماری ارزشمند آنها کمتر دیده شود.