محمد علمی

متولد شیراز

فارغ التحصیل معماری ، طی دوره‌های تخصصی عکاسی معماری

موبایل: ۰۹۳۹۷۸۹۵۴۴۵

صفحه تخصصی : www.instagram.com/archphoto_el

ایمیل: mohammadelmi72@gmail.com