خاطره عشقی

همزمان با تحصیلات معماری به مطالعه و پژوهش در زمینه پدیدارشناسی، در دو حوزه عکاسی و معماری پرداخته است.او سعی دارد به گونه‌ای روایتگری در حوزه عکاسی معماری بپردازد. عکاسی معماری را به مثابه شیوه‌ای برای ایجاد یک تجربه فضایی می‌بیند.

تلفن: ۰۹۹۱۷۰۳۰۳۸۳
اینستاگرام: 
@khatereheshqi